การกู้เงินโดยใช้ “โฉนดที่ดิน” เป็นหลักประกันเป็นตัวเลือกที่หลายคนนึกถึง แต่รู้หรือไม่ว่าโฉนดที่ดินแต่ละประเภทก็มีความสามารถในการนำไปกู้เงินที่แตกต่างกัน ทั้งจำนอง จำนำ สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อจำนำโฉนดที่ดิน สินเชื่อเงินด่วน บทความนี้จะช่วยคุณไขข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทของโฉนดที่ดินที่สามารถนำไปกู้เงินกับธนาคารได้

สมัครสินเชื่อ กับ สบายใจแคปปิตอล อนุมัติไว ไม่โอนเล่ม กู้เงินด่วนได้เงินภายในวัน เอกสารไม่เยอะ ไม่ตรวจบูโร ไม่ค้ำ รถยังมีขับ โปร่งใสและเชื่อถือได้

นึกถึงเงินก้อน ต้อง สบายใจแคปปิตอล

ประเภทของโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดินสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1. โฉนดที่ดิน น.ส.4 จ. (ครุฑแดง)

     โฉนด น.ส. 4 เป็นโฉนดที่ดินที่แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ชัดเจนที่สุด ออกโดยกรมที่ดิน เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บ่งบอกถึงขนาด แนวเขต สิทธิในที่ดิน และข้อมูลเจ้าของเป็นโฉนดที่ดินที่แสดงกรรมสิทธิ์ที่สมบูรณ์ สามารถนำไปกู้เงินกับธนาคารได้

2. โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. (ครุฑเขียว)

     โฉนด น.ส. 3 ก. เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน แสดงว่าผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน แต่ยังไม่มีการออกโฉนดที่ดิน น.ส. 4  สามารถนำไปกู้เงินกับธนาคารได้ แต่ต้องรอประกาศจากกรมที่ดิน 30 วัน

3. โฉนดที่ดิน น.ส.3 (ครุฑดำ)

     โฉนด น.ส. 3 ข. เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน คล้ายกับ น.ส. 3 ก. แต่ไม่มีแผนที่แปลงที่ดินแนบมา ยังไม่สามารถนำไปกู้เงินกับธนาคารได้

4. โฉนดที่ดิน ส.ป.ก.4-01 (ครุฑน้ำเงิน)

     โฉนด ส.ป.ก.4-01 เป็นเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดินที่ออกโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้กับเกษตรกรเพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

ไขข้อสงสัย โฉนดที่ดิน แบบไหนกู้ได้ 1

การตรวจสอบประเภทของโฉนดที่ดิน

สามารถตรวจสอบประเภทของโฉนดที่ดินได้โดยดูที่

  • รูปครุฑบนหัวโฉนด
  • ข้อความบนหัวโฉนด
  • รายละเอียดในโฉนด

นึกถึงเงินก้อน ต้อง สบายใจแคปปิตอล

สรุป

     ใบโฉนดที่ดิน น.ส.4 จ. (ครุฑแดง) และ น.ส.3 ก. (ครุฑเขียว) เป็นโฉนดที่ดินที่สามารถนำไปกู้เงิน จำนองจำนำที่ดินกับธนาคารได้ แต่โฉนด น.ส.3 ก. (ครุฑเขียว) จะต้องรอประกาศจากกรมที่ดิน 30 วันก่อน การกู้เงินจากโฉนดที่ดินมีข้อดีคือสามารถนำเงินทุนไปใช้ยามจำเป็น แต่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อควรระวังต่างๆ ศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบ ก่อนตัดสินใจ  สามารถปรึกษาสบายใจแคปปิตอลได้ฟรี มีทีมงานพร้อมให้บริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line : @sabuyjai.capital

เฟสบุ๊ค : สบายใจ แคปปิตอล by เซ่งหลีไถ่

โทร 066-051-0101