ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง / เพศชาย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
4. มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. มีภาวะผู้นำและแรงจูงใจในการทำงาน
7. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น และตรงต่อเวลา
8. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1. แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯกับลูกค้าที่มาขอสินเชื่อ
2. การบริการทำสัญญาให้ลูกค้าในโปรดักส์ต่างๆ ของบริษัทฯ
3. ติดตามการจ่ายชำระค่างวดของลูกค้า 6 งวด
4. ดูแลความพร้อมของที่อาคารสำนักงานสาขา
5. สามารถวางแผนการขายและการตลาดได้
6. การสนับสนุนงานด้านการตลาดในพื้นที่
7. ดูแลตัวเลขให้ถึงเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร: 090-653-5544 (คุณวรัญญา)