ปิดเทอม เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ จะได้พักผ่อนและสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย พ่อแม่จึงมักพาลูกไปทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พ่อแม่ควรตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นกิจกรรมของลูกน้อย เพื่อจะได้ดูแลและป้องกันได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมในช่วง ปิดเทอม

กิจกรรมในช่วงปิดเทอมมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความสนใจและความพร้อมของเด็ก เช่น

กิจกรรมทางกายภาพ

กิจกรรมทางกายภาพ เช่น เล่นกีฬา ว่ายน้ำ เต้นรำ เต้นแอโรบิก เป็นต้น

กิจกรรมทางกายมีประโยชน์ต่อเด็กๆ มากมาย เช่น

 • เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
 • ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
 • ช่วยลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ
 • ช่วยให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรง
 • ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานดีขึ้น

กิจกรรมทางความคิด

กิจกรรมทางความคิด กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ใช้ความคิด แก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และฝึกฝนทักษะทางสมอง กิจกรรมทางความคิดของเด็กๆ มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับช่วงวัย ความสนใจ และความสามารถของเด็กๆ เช่น เรียนพิเศษ เข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น

กิจกรรมทางความคิดมีประโยชน์ต่อเด็กๆ มากมาย เช่น

 • ได้ฝึกฝนการใช้สมอง คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เด็กๆ จะได้เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน และหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กิจกรรมทางความคิดเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านประสบการณ์ต่างๆ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว เรียนรู้ที่จะคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ
 • กิจกรรมทางความคิดช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม เด็กๆ จะได้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการแบ่งปัน รู้จักการแพ้ชนะ และรู้จักการยอมรับความแตกต่าง

กิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมที่ทำตามสมัครใจ ทำเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ กิจกรรมสันทนาการมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความชอบ ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล เช่น ไปเที่ยว ไปดูหนัง ไปสวนสนุก เป็นต้น

กิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กๆ มีประโยชน์มากมายต่อพัฒนาการของเด็กๆ ดังนี้

 • กิจกรรมสันทนาการช่วยให้เด็กๆ ได้ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน การทำงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ เด็กๆ จะได้สนุกและเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ชื่นชอบ ส่งผลให้เด็กๆ มีอารมณ์ที่แจ่มใสและร่าเริง
 • กิจกรรมสันทนาการช่วยให้เด็กๆ มีช่วงเวลาแห่งความสุขและเพลิดเพลิน ส่งผลให้เด็กๆ มีสุขภาพกายและใจที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
เด็กเข้า summer camp ตอน ปิดเทอม

อันตรายที่เกิดจากการเล่นกิจกรรม ในช่วง ปิดเทอม

การทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดี เพราะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงและสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การเล่นกิจกรรมในช่วงปิดเทอมอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หลายประการ ดังนี้

 

อุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ เช่น พลัดตก หกล้ม โดนของหล่นใส่ โดนวัตถุมีคมบาด จมน้ำ เป็นต้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงปิดเทอมมักเกิดจากความประมาทหรือขาดการระมัดระวัง เช่น เด็กเล่นซนปีนต้นไม้แล้วพลัดตก เด็กเล่นน้ำแล้วจมน้ำ เด็กเล่นกีฬาแล้วถูกศอกหรือลูกบอลกระแทก เป็นต้น

โรคติดต่อ

โรคติดต่อ เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย โรคผิวหนัง เป็นต้น เด็กๆ มักมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อได้ง่าย  เนื่องจากอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและมีการสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้น เช่น เด็กเล่นด้วยกันแล้วเอามือเข้าปากหรือจมูก เด็กกินอาหารหรือน้ำที่ไม่สะอาด เป็นต้น

ปัญหาสุขภาพจิต

ปัญหาสุขภาพจิต เช่น เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า เป็นต้น เด็กๆ อาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้

คำแนะนำสำหรับพ่อแม่

เพื่อให้ลูกน้อยปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นกิจกรรมในช่วงปิดเทอม คุณพ่อคุณแม่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะพาลูกทำ เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสามารถดูแลลูกได้อย่างเหมาะสม
 • ดูแลลูกอย่างใกล้ชิด สังเกตพฤติกรรมของลูกตลอดเวลาขณะทำกิจกรรม
 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หมวกนิรภัย เสื้อชูชีพ เป็นต้น
 • สอนลูกเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น สอนลูกว่ายน้ำ สอนลูกให้รู้จักป้องกันตัวเองจากอันตราย เป็นต้น

สรุป

เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจยิ่งขึ้น การทำประกันอุบัติเหตุให้ลูกน้อยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ประกันอุบัติเหตุจะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ ซึ่งจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น บริษัท สบายใจแคปปิตอล เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้บริการ   ประกันอุบัติเหตุ โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งการบาดเจ็บ โรคภัยไข้เจ็บ และอุบัติเหตุทางรถยนต์ ให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้ว่าลูกน้อยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด หากคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ทำประกันอุบัติเหตุ แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น พ่อแม่และผู้ปกครองอาจต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุอาจสูงมาก โดยเฉพาะหากเด็กๆ ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน พ่อแม่และผู้ปกครองอาจไม่มีเงินเพียงพอในการชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด สินเชื่อทะเบียนรถก็เป็นตัวช่วยให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เหมือนกัน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @sabuyjai.capital  หรือโทร 066-051-0101 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย