สีฟุตบาทเป็นสัญลักษณ์จราจรที่มีความสำคัญ แต่ละสีที่ฟุตบาทจะมีความหมายไม่เหมือนกัน เพื่อบอกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบถึงข้อห้ามในการจอดรถในแต่ละพื้นที่ โดยทั่วไปแล้วสีฟุตบาทจะมีอยู่ 3 สี แต่ละสีก็มีความหมายแตกต่างกันออกไป ซึ่งวันนี้ สบายใจ แคปปิตอล ได้รวมข้อมูลเกี่ยวกับสี ความหมาย ความสำคัญของฟุตบาท เอาไว้ในบทความนี้แล้ว

ความสำคัญของสีฟุตบาท

          สีฟุตบาทมีความสำคัญต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก ช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และทำให้ระบบจราจรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังช่วยเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ทราบว่า บริเวณดังกล่าว สามารถจอดได้ตลอดเวล่ จอดได้บางช่วงเวลา หรือว่าห้ามจอดรถ สีพวกนี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการชนกัน หรือกีดขวางการจราจร ทำให้ระบบจราจรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สีฟุตบาท สีแดงสลับขาว

ความหมายของสีฟุตบาท

สีฟุตบาทสีแดงสลับขาวเป็นสัญลักษณ์ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด มักพบบริเวณหัวมุมถนน ทางแยก หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หากพบเห็นสีฟุตบาทสีแดงสลับขาว ห้ามจอดรถเด็ดขาด เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้  ห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดแนวเขตที่กำหนดเด็ดขาด รวมถึงการเรียกรถโดยสาร หรือการส่งผู้โดยสาร เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้ เช่น บดบังทัศนวิสัย ทำให้เกิดการชนกัน หรือกีดขวางการจราจร

ตัวอย่างของบริเวณที่มีสีฟุตบาทสีแดงสลับขาว

 • หัวมุมถนน
 • ทางแยก
 • บริเวณใกล้ป้ายหยุดรถ
 • บริเวณที่มีทางม้าลายตัดผ่าน
 • บริเวณที่มีจุดกลับรถ
 • บริเวณที่มีทางต่างระดับ
 • บริเวณที่มีป้ายจราจรห้ามจอ
สีฟุตบาท ขาวเหลือง

สีเหลืองสลับขาว

สีฟุตบาทสีเหลืองสลับขาวมักพบบริเวณป้ายรถเมล์ หรือบริเวณที่มีจุดบริการต่างๆ หากพบเห็นสีฟุตบาทสีเหลืองสลับขาว ห้ามจอดรถเด็ดขาด เว้นแต่การหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารชั่วคราวไม่เกิน 3 นาทีเท่านั้น

ตัวอย่างของบริเวณที่มีสีฟุตบาทสีเหลืองสลับขาว

 • ป้ายรถเมล์
 • บริเวณที่มีจุดบริการต่างๆ เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล เป็นต้น
สีฟุตบาท ขาวสลับดำ

สีขาวสลับดำ

สีฟุตบาทสีขาวสลับดำมักพบบริเวณก่อนถึงทางต่างระดับ หรือบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดในการจอดรถ หากพบเห็นสีฟุตบาทสีขาวสลับดำ สามารถจอดรถได้ แต่ต้องจอดชิดขอบทาง เพื่อป้องกันไม่ให้กีดขวางการจราจร

ตัวอย่างของบริเวณที่มีสีฟุตบาทสีขาววลับดำ

 • ก่อนถึงทางต่างระดับ
 • บริเวณที่มีพื้นที่จำกัดในการจอดรถ

สรุป

ผู้ใช้รถใช้ถนนควรศึกษาความหมายของสีฟุตบาทแต่ละสี เพื่อปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้องและปลอดภัย หากไม่ปฏิบัติตามตามสีฟุตบาท อาจได้รับโทษปรับตามกฎหมายจราจร นอกจากนี้ฟุตบาทยังมีความสำคัญต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก ช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และทำให้ระบบจราจรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นอกจากกฎจราจรที่ต้องรู้แล้ว การดูแลรถก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ผู้ใช้รถควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ และเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถ หากผู้ใช้รถมีความจำเป็นที่จะซ่อมแซมรถ แต่มีงบประมาณจำกัด สินเชื่อรถยนต์หรือสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ สินเชื่อเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้รถสามารถเข้าถึงเงินทุนเพื่อนำไปใช้ดูแลรถ เช่น ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอแนะนำบริษัท สบายใจแคปปิตอล ที่บริการสินเชื่อรถแบบไม่โอนเล่ม อนุมัติง่าย ดอกเบี้ยต่ำ สามารถติดต่อขอรับบริการเพิ่มเติมได้ทาง เฟสบุ๊ค สบายใจ แคปปิตอล by เซ่งหลีไถ่ 

 

บทความที่น่าสนใจ  รีไฟแนนซ์รถกับ จำนำทะเบียนรถ เหมือนหรือต่างกันยังไง?