สินเชื่อรถมอเตอร์ไซต์

กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำ รับเงินสดทันที

วงเงินกู้สูง

ไม่ต้องค้ำ

อนุมัติไวภายใน 30 นาที

วงเงินกู้สูง

ไม่ต้องค้ำ

อนุมัติไวภายใน 30 นาที

ฉุกเฉินเมื่อไหร่ นึกถึงสบายใจ

สินเชื่อสำหรับคนมีรถจักรยานยนต์    ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน  เสริมสภาพคล่อง ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมรถ ปลดภาระหนี้ เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้   แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม   ด้วยขั้นตอนที่อนุมัติง่าย  ไม่ยุ่งยาก   ได้เงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม รับรถทุกจังหวัด อายุรถสูงสุดถึง 17 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซต์

  • บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี หรือนิติบุคคล
  • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์

เอกสารประกอบการพิจารณาให้ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซต์

บุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • (ถ้ามี)สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนๆ ล่าสุด ของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
  • (ถ้ามี)สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือน
  • เล่มทะเบียนตัวจริง
  • รถจักรยานยนต์ตัวจริงเพื่อตรวจสภาพ

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สบายใจ แคปปิตอล by เซ่งหลีไถ่