การรีไฟแนนซ์รถยนต์เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการลดภาระในการผ่อนชำระ หากผู้กู้ผ่อนรถยนต์มานานและเหลือยอดผ่อนชำระอีกไม่มาก การรีไฟแนนซ์จะช่วยให้ผู้กู้สามารถขอวงเงินกู้ก้อนใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า ส่งผลให้ค่างวดผ่อนชำระลดลง และผู้กู้สามารถนำเงินก้อนที่ได้จากการรีไฟแนนซ์ไปใช้จ่ายตามความต้องการ เช่น ลงทุน ชำระหนี้ หรือใช้จ่ายฉุกเฉิน เป็นต้น

รีไฟแนนซ์รถยนต์ได้ไหมถ้ารถเป็นชื่อคนอื่น?

รีไฟแนนซ์รถยนต์ คือ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์เพื่อนำเงินมาปิดหนี้สินเชื่อรถยนต์เดิมของคุณ ซึ่งอาจทำให้คุณได้รับเงินก้อนหรือผ่อนค่างวดรถน้อยลงกว่าเดิม หลายคนอาจสงสัยว่า หากรถยนต์คันนั้นเป็นชื่อคนอื่น จะสามารถทำรีไฟแนนซ์ได้หรือไม่? คำตอบคือ ไม่ได้ แต่อย่าพึ่งสิ้นหวังไปเพราะถ้าโอนกรรมสิทธิ์รถให้เป็นชื่อของตนเองเสียก่อน ก็สามารถรีไฟแนนซ์ได้เหมือนกัน

รถที่เป็นชื่อคนอื่นจะแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

      1.ลูกค้าซื้อรถต่อจากคนอื่นแล้วยังผ่อนต่อเป็นชื่อคนแรกอยู่

    2.ไม่สามารถออกรถเป็นชื่อตัวเองได้จึงออกรถเป็นชื่อพ่อ แม่ พี่ น้อง

ถ้าอยากรีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องทำยังไง?

หากต้องการรีไฟแนนซ์รถยนต์  แต่รถคันนั้นเป็นชื่อคนอื่น สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
 1. ขอโอนชื่อรถมาเป็นชื่อตัวเอง

วิธีนี้สามารถทำได้โดยติดต่อเจ้าของรถคนเดิมเพื่อขอโอนชื่อรถมาเป็นชื่อตัวเอง(เปลี่ยนสัญญา) โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถคนเดิม และเจ้าของรถใหม่
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถคนเดิม และเจ้าของรถใหม่
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้าเจ้าของรถคนเดิมมอบอำนาจให้คนอื่นดำเนินการแทน)

เมื่อดำเนินการโอนชื่อรถเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์ได้เลย

 1. ขอหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถ

วิธีนี้สามารถทำได้โดยติดต่อเจ้าของรถคนเดิมเพื่อขอหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการรีไฟแนนซ์รถแทน โดยหนังสือมอบอำนาจต้องมีรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของรถคนเดิมและเจ้าของรถใหม่
 • วัตถุประสงค์ในการมอบอำนาจ
 • ขอบเขตอำนาจในการดำเนินการรีไฟแนนซ์รถ

เมื่อได้รับหนังสือมอบอำนาจแล้ว ก็สามารถนำไปยื่นกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์เพื่อขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ได้

รีไฟแนนซ์ ยื่นกุญแจรถยนต์

ขั้นตอนการทำธุรกรรมกรณีรีไฟแนนซ์รถชื่อคนอื่น

 • การเตรียมเอกสาร

เตรียมเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นให้พร้อม และที่ขาดไม่ได้คือ หลักฐานการผ่อนชำระว่าเป็นคนชำระค่างวดเอง

 • ติดต่อสถาบันการเงินหรือบริษัททางการเงิน

ผู้ขอรีไฟแนนซ์รถชื่อคนอื่นจะต้องติดต่อสถาบันการเงินที่สนใจขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ โดยสถาบันการเงินจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรีไฟแนนซ์ และพิจารณาสภาพรถว่าอยู่ในสภาพที่สามารถทำธุรกรรมได้หรือไม่

 • โอนกรรมสิทธิ์รถ

สถาบันการเงินเดิมจะโอนกรรมสิทธิ์รถให้กับสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ โดยผู้ขอรีไฟแนนซ์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์รถ

 • ลงนามในสัญญาสินเชื่อรีไฟแนนซ์

ผู้ขอรีไฟแนนซ์รถชื่อคนอื่นจะต้องลงนามในสัญญาสินเชื่อรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์

 • รับเงิน

ระยะเวลาในการดำเนินการรีไฟแนนซ์รถชื่อคนอื่น

ระยะเวลาในการดำเนินการรีไฟแนนซ์รถชื่อคนอื่นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงิน โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์

สรุป

หากต้องการรีไฟแนนซ์รถยนต์ แต่รถคันนั้นเป็นชื่อคนอื่น อาจใช้เวลาและเอกสารในการดำเนินการค่อนข้างมาก เพราะต้องมีการเพิ่มขั้นตอนคือการเปลี่ยนสัญญา ดังนั้นหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อน อาจต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้ใช้เงินได้ทันเวลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line : @sabuyjai.capital

เฟสบุ๊ค : สบายใจ แคปปิตอล by เซ่งหลีไถ่

โทร 066-051-0101