อุบัติเหตุจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่เอง หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพถนน สภาพอากาศ เป็นต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่สำคัญที่สุดคือควรตั้งสติและอย่าตกใจ เพราะหากตกใจอาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดและอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงได้ ในกรณีที่รถมอเตอร์ไซค์ล้มเอง หลายคนอาจสงสัยว่าจะสามารถ เบิก พ.ร.บ. หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ ได้หรือไม่ สบายใจมีคำตอบให้ค่ะ

ไม่มีคู่กรณี เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้รีบโทรเรียกรถพยาบาลทันทีไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุกกรณี โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด ดังนั้น ในกรณีรถมอเตอร์ไซค์ล้มเอง ไม่มีคู่กรณี ก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากพรบ. ได้เช่นกัน

 

รถมอเตอร์ไซค์ล้มเอง- เบิก พ.ร.บ. คุยกับหมอ

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับการ เบิก พ.ร.บ.

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. มีดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบขับขี่
  • สำเนาทะเบียนรถ
  • ใบรับรองแพทย์
  • ใบลงบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)

 

ความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.

ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น

โดยหลังจากเกิดเหตุ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร จะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ ค่าเสียหายในกรณีทุพพลภาพ และเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด โดยบริษัทประกันจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับคำร้องขอให้บริษัทชดเชยในความเสียหายจากผู้ประสบภัย   โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีบาดเจ็บ ผู้ประสบภัยจะได้รับชดเชยเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท/คน

กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร  หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร บริษัทประกันจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท/คน

กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท/คน

2. คุ้มครองค่าสินไหมทดแทน

เป็นค่าเสียหายหลังจากที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายถูก โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรณีได้รับบาดเจ็บ ผู้ประสบภัยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริง (มีหลักฐานการชำระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน) แต่ไม่เกิน 80,000 บาท/คน

กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน

กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร  ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าทดแทน
เป็นจำนวนเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 200,000 – 500,000 บาท/คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดที่สูญเสียอวัยวะและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด

นอนโรงพยาบาล รับเงินชดเชยวันละ 200บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน

สรุปเรื่อง เบิก พ.ร.บ.

เห็นความสำคัญของพรบ. แล้วใช่มั้ยคะ ดังนั้นรถทุกคันควรต่อพรบ. เพื่อจะช่วยคุ้มครองค่ารักษากรณีเกิดอุบัติเหตุ และรถมอเตอร์ไซค์ล้มเองก็สามารถ เบิกพรบ. ได้เช่นกัน แต่รถคันไหนที่ไม่มีพรบ.ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนอกจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองแล้ว ก็ยังมีโทษปรับอีกด้วย

สำหรับใครที่ พรบ.ขาด สามารถต่อออนไลน์ได้ที่นี่  แต่หากใครอยากได้ความคุ้มครองที่มากกว่าก็สามารถทำประกันภาคสมัครใจได้เลย

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @sabuyjai.capital  หรือโทร 066-051-0101 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

บทความที่น่าสนใจ  ขอ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ แต่ไม่มีเล่ม ทำได้ไหม?