คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมเจ้าของรถจักรยานยนต์ถึงต้องยุ่งยากและเสียเงินซื้อพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ราคาหลายร้อยบาททุก ๆ ปี ทำไมกฎหมายถึงต้องบังคับให้เจ้าของรถจักรยานยนต์ทุกคันต้องมี คำตอบคือ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์คือหลักประกันว่าผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และผู้ประสบภัยบนท้องถนนจะได้รับค่ารักษาพยาบาลและการชดเชยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ส่วนจะคุ้มครองอะไรบ้าง เบิกอะไรได้ และมีขั้นตอนอย่างไร  สบายใจ แคปปิตอล ได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้ให้คุณแล้ว ในบทความนี้

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ คืออะไร

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ หรือ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ คือ ประกันภัยภาคบังคับที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องมีตามกฎหมาย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคู่กรณี รวมไปถึงการประสบอุบัติเหตุแม้ไม่มีคู่กรณี เช่น รถล้มหรือขี่ชนวัตถุสิ่งของบนถนน โดยพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ จะให้ความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทน และเงินชดเชย ในกรณีที่เกิดการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ประเภทของค่าเสียหายที่พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์จ่าย

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์จะจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัย ทั้งผู้ขับขี่ทั้งเจ้าของรถจักรยานยนต์และคู่กรณี รวมถึงผู้โดยสารทั้งสองฝ่ายและบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัตินั้น ๆ โดยจะแบ่งค่าเสียหายออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทน

ค่าเสียหายเบื้องต้น

ค่าเสียหายเบื้องต้น คือ เงินที่เจ้าผู้ขับขี่และผู้ซ้อนสามารถเบิกจากพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ได้หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายผู้ขับขี่หรือคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด รวมถึงอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี โดยมีวงเงินคุ้มครองดังนี้  

 • กรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคน
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ชดเชย 35,000 บาท ต่อคน
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพหลังจากเข้ารับการรักษาแล้ว ชดเชย 65,000 บาท ต่อคน

 

ดังนั้นหากคุณขี่รถล้มเอง หรือขับขี่ชนสิ่งของ ไม่มีคู่กรณี จะถือว่าเป็นอุบัติเหตุ แค่มีพรบ.รถจักรยานยนต์ คุณจะได้รับความคุ้มครอง เบิกค่าเสียหาเบื้องต้นได้ ไม่ต้องควักเงินค่ารักษาเอง 

ผู้ป่วยห้องไอซียู เบิกเงิน พ.ร.บ.

ค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทน คือ เงินที่พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์จ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิด หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วมีการพิสูจน์ได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูก ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ผู้ขับขี่และผู้โดยสารฝ่ายถูกจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนไปพร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนด้วย ส่วนผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งเป็นฝ่ายผิดจะได้เฉพาะค่ารักษาพยาบาทจากค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น โดยค่าสินไหมทดแทนมีวงเงินคุ้มครองดังนี้  

 • กรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท ต่อคน
 • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง ชดเชย 300,000 บาท ต่อคน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
  • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ชดเชย 250,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป ชดเชย 500,000 บาท
  • สูญเสียนิ้วตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป ชดเชย 200,000 บาท
 • กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ชดเชย 200 บาทต่อวัน ไม่เกิน 20 วัน

ขั้นตอนการแจ้งเคลมพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์

หากเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ขึ้น ให้คุณทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. พาผู้เจ็บส่งโรงพยาบาล และแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่าขอให้สิทธิ์เบิกตามพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ และทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้ง ซึ่งโรงพยาบาลมักมีเจ้าหน้าที่ประสาทงานเรื่องการเคลมพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์อยู่แล้ว
 2. แจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันเพื่อให้ตำรวจดำเนินการสอบสวน พิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกหรือผิด จากนั้นเก็บเอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ใช้ในการเคลมค่าสินไหมทดแทน
 3. ยื่นเอกสารที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาใดก็ได้ ภายใน 180 วันหลังจากวันเกิดเหตุ

 

ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าชดเชยสิทธิ์ภายใน 7 วันหลังทำการจากยื่นเอกสารครบถ้วน หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1791

เอกสารที่ใช้เบิกค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนจากพรบ.รถจักรยานยนต์  

การขอใช้สิทธิ์ เคลม หรือเบิกค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนจากพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้  

 1. ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัยจริง ของผู้ขับขี่ และผู้ประสบเหตุ
 2. ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

และเตรียมเอกสารเพิ่มเติมตามแต่กรณีที่ต้องการเบิกค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน โดยแบ่งเป็นกรณีดังต่อไปนี้

 • กรณีทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ เพิ่มใบรับรองแพทย์ และสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
 • กรณีเสียชีวิต เพิ่มใบมรณบัตร และสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมาย และสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

หากผู้ประสบภัยหรือผู้เสียหายไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นมาดำเนินการแทน โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารพิสูจน์ตัวตนของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และเช็คระบุชื่อผู้ประสบภัยหรือผู้เสียหาย ยกเว้นกรณีที่ผู้ประสบภัยหรือผู้เสียหายเสียชีวิต เช็คจะระบุชื่อทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเท่านั้น

สรุป

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์คุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเท่านั้น ไม่คุ้มครองและชดเชยค่าซ่อมแซมรถยนต์ สิ่งของ หรือค่าซ่อมแซมอื่น ๆ  ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

หากคุณต้องการความคุ้มครองที่นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น ต้องการความคุ้มครองด้านทรัพย์สิน หรือต้องการวงเงินคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้น การเลือกซื้อประกันสำหรับรถจักรยายนต์คือตัวเลือกที่ดี สบายใจ แคปปิตอล มีประกันรถมอเตอร์ไซค์ให้เลือกทั้งชั้น 2+ และ 3+ ราคาเริ่มต้น 2,300 บาท ความคุ้มครองสูงถึง 10 ล้านบาท คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ > ประกันรถจักรยานยนต์ < หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Line @sabuyjai.capital หรือโทร 066-051-0101 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย