หากคุณกำลังจะไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปี สิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำก็คือการซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์ให้เรียบร้อยเสียก่อน ไม่เช่นนั้นจะต่อภาษีไม่ได้ ซึ่ง พ.ร.บ.รถยนต์ มีหลายราคาขึ้นอยู่กับประเภทของรถ โดยเราได้รวบรวมราคาสำหรับรถแต่ละประเภทมาให้คุณแล้ว พร้อมข้อมูลความคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุ 

สมัครสินเชื่อ กับ สบายใจแคปปิตอล อนุมัติไว ไม่โอนเล่ม กู้เงินด่วนได้เงินภายในวัน เอกสารไม่เยอะ ไม่ตรวจบูโร ไม่ค้ำ รถยังมีขับ โปร่งใสและเชื่อถือได้

นึกถึงเงินก้อน ต้อง สบายใจแคปปิตอล

พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร

พ.ร.บ.รถยนต์ คือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าเจ้าของรถที่มีชื่อในเล่มทะเบียนรถยนต์หรือผู้ครอบครองรถในกรณีเป็นผู้เช่าซื้อรถ ต้องต่ออายุในทุก ๆ ปี ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเสียภาษีเพื่อต่อทะเบียนรถได้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์อุบัติเหตุ จะได้รับสิทธิ์คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

พ.ร.บ.รถยนต์ มีไว้ทำไม

  • ปกป้องคุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุในเรื่องค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการรักษาทันที
  • ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดกับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง

พ.ร.บ.รถยนต์หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับนี้แบ่งความคุ้มครองออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ไม่ว่าจะเพียงแค่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต คุณสามารถเบิก พ.ร.บ.ได้ดังนี้

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น

ค่าเสียหายเบื้องต้นสามารถเบิกได้ทันที โดยยังไม่ต้องพิสูจน์ความผิด ซึ่งค่าเสียหายเบื้องต้นที่คุณสามารถเบิกจาก พ.ร.บ.รถยนต์ ได้ มีดังนี้

 • กรณีบาดเจ็บ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (พิการ) เช่น ตาบอด หูหนวก เสียความสามารถในการพูด ลิ้นขาด เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว เสียอวัยวะอื่น ๆ จิตพิการถาวร เบิกได้สูงสุด 35,000 บาทต่อหนึ่งราย

หากได้รับความเสียหายทั้ง 2 อย่าง จะเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นได้รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท

พรบ รถยนต์ คุ้มครอง เมื่อพิการ

2. ค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายส่วนเกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น เบิกได้หลังจากที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก โดยบริษัทประกันของรถที่เป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนนี้ โดยแบ่งค่าสินไหมทดแทนออกเป็นกรณีดังต่อไปนี้

 

  • กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 80,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ (พิการ) หรือสูญเสียอวัยวะ จ่ายชดเชยสูงสุด 300,000 บาท โดยรวมกับค่ารักษาพยาบาลแล้ว โดยเป็นรายละเอียดดังนี้
    • เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ได้รับชดเชย 500,000 บาท
    • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป ได้รับชดเชย 500,000 บาท
    • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ได้รับชดเชย 250,000 บาท
    • สูญเสียนิ้ว ตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป ได้รับชดเชย 200,000 บาท
    • ทุพพลภาพถาวร ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้ ได้รับชดเชย 300,000 บาท
    • นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ได้รับชดเชย 200 บาท (ไม่เกิน 20 วัน)

พ.ร.บ.รถยนต์ ปี 2567 ราคาเท่าไร

เบี้ยประกัน พ.ร.บ.รถยนต์ สำหรับรถแต่ละประเภทมีราคาต่างกันไป โดยแบ่งได้ตามนี้

ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล

  • รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถเก๋ง) 600 บาท
  • รถยนต์ส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถเก๋ง) 600 บาท
  • รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รถตู้) 1,100 บาท
  • รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 15 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง 2,050 บาท
  • รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 20 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 40 ที่นั่ง 3,200 บาท
  • รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 40 ที่นั่ง 3,740 บาท
  •  

นึกถึงเงินก้อน ต้อง สบายใจแคปปิตอล

ประเภทรถบรรทุก

  • รถยนต์บรรทุก น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน (รถกระบะ) 600 บาท
  • รถยนต์บรรทุก น้ำหนักเกิน 3 ตัน ไม่เกิน 6 ตัน 1,220 บาท
  • รถยนต์บรรทุก น้ำหนักเกิน 6 ตัน ไม่เกิน 12 ตัน 1,310 บาท
  • รถยนต์บรรทุก น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด ขนาดน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 12 ตัน 1,680 บาท
  • รถยนต์บรรทุก น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด ขนาดน้ำหนักรวมกันเกิน 12 ตัน 2,320 บาท

ประเภทรถมอเตอร์ไซค์

  • รถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ไม่เกิน 75 ซีซี 150 บาท
  • รถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ไม่เกิน 75-125 ซีซี 300 บาท
  • รถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ไม่เกิน 125-150 ซีซี 400 บาท
  • รถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์เกิน 150 ซีซี ขึ้นไป 600 บาท
พรบ รถยนต์ รถกระบะสีดำอุบัติเหตุ

ไม่ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ได้หรือไม่

พ.ร.บ.รถยนต์คือประกันภัยภาคบังคับ รถทุกคันต้องต่อพ.ร.บ.รถยนต์ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ และจะยังถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษปรับดังต่อไปนี้

   • เจ้าของรถยนต์มีโทษปรับ 10,000 บาท
   • หากเจ้าของรถยนต์นำรถยนต์มาใช้โดยไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์ มีโทษปรับเพิ่ม 10,000 บาท รวมเป็น 20,000 บาท
   • หากไม่ใช่เจ้าของรถยนต์ แต่นำรถยนต์มาใช้โดยไม่มีพ.ร.บ.รถยนต์ มีโทษปรับ 10,000 บาท

พ.ร.บ. รถยนต์ กับประกันรถยนต์ต่างกันอย่างไร

พ.ร.บ.รถยนต์คือประกันภัยภาคบังคับที่รถทุกคันต้องมี ไม่มีถือว่าผิดกฎหมาย แต่ประกันภัยรถยนต์อื่น ๆ ที่ขายกันทั้งแบบชั้น 1, 2, 3 คือประกันภัยภาคสมัครใจที่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ โดยผลประโยชน์และความคุ้มครองมีมากกว่าประกันภัยภาคบังคับหรือพ.ร.บ.รถยนต์ ค่อนข้างมาก แต่ราคาก็สูงกว่าเช่นกัน

สรุป

หากคุณต้องการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประกันรถยนต์ชั้น 1, 2, 2+, 3, 3+ หรือประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1, 2, 2+, 3, 3+ และประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อขอคำแนะนำจากสบายใจ แคปปิตอล ได้ มีแผนประกันหลายรูปแบบ ความคุ้มครองที่หลากหลาย จากบริษัทประกันหลายแห่ง และบางแผนประกันยังมีสามารถผ่อน 0% ได้นานถึง 3 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line : @sabuyjai.capital

เฟสบุ๊ค : สบายใจ แคปปิตอล by เซ่งหลีไถ่

โทร 066-051-0101