ประกันอุบัติเหตุ

เลือกความคุ้มครองได้ ในแบบที่ต้องการ

ประกันอุบัติเหตุ แผน 1

 

ราคาเริ่มต้น 189 บาท

 

เมื่ออุบัติเหตุเกิดมักมีผลกระทบหลายต่อ และมักจะเป็นภาระหนักเมื่อคุณมีคนต้องคอยดูแล แผนประกันอุบัติเหตุ ที่มีค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวคงไม่พอ เราจึงเพิ่มความคุ้มครองให้อีก 2 ต่อ เพื่อให้คุณฟื้นจากอุบัติเหตุด้วยรอยยิ้ม และเดินหน้าต่อได้

ความคุ้มครอง แผน 1

Sabuyjai คุ้มครองอุบัติเหตุ

เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

สูงถึง 30,000 บาท

Sabuyjai ประกันคุ้มครอง

สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตา ทั้งสองข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกัน 2 อย่าง

สูงถึง 30,000 บาท

Sabuyjai คุ้มครองอุบัติเหตุ

สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตา ข้างใดข้างหนึ่ง

สูงถึง 20,000 บาท

ประกันอุบัติเหตุ แผน 2

ราคาเริ่มต้น 369 บาท

เมื่ออุบัติเหตุเกิดมักมีผลกระทบหลายต่อ และมักจะเป็นภาระหนักเมื่อคุณมีคนต้องคอยดูแล แผนประกันอุบัติเหตุที่มีค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวคงไม่พอ เราจึงเพิ่มความคุ้มครองให้อีก 2 ต่อ เพื่อให้คุณฟื้นจากอุบัติเหตุด้วยรอยยิ้ม และเดินหน้าต่อได้     คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกัน

ความคุ้มครอง แผน 2

Sabuyjai คุ้มครองอุบัติเหตุ

เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

สูงถึง 100,000 บาท

Sabuyjai ประกันคุ้มครอง

สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตา ทั้งสองข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกัน 2 อย่าง

สูงถึง 100,000 บาท

Sabuyjai คุ้มครองอุบัติเหตุ

สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตา ข้างใดข้างหนึ่ง

สูงถึง 60,000 บาท

รายละเอียดประกันอุบัติเหตุ

แผนประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุ-สบายใจแคปปิตอล