ประกันภัยรถยนต์

เลือกความคุ้มครองได้ ในแบบที่ต้องการ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+

ให้ท่านได้รับการคุ้มครองปลอดภัยทุกการเดินทางด้วยประกันที่เราคัดมาเพื่อคุณการประกันภัยรถยนต์ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองหากรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ได้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวรถยนต์หรือแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลทั้งภายนอกและผู้โดยสารอยู่ในรถยนต์คันนั้น ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้    คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รายละเอียดประกันชั้น 2+

ราคาเริ่มต้นที่ 6,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูญเสียอวัยวะ เสียชีวิต

สูงถึง 100,000 บาท

คุ้มครองชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอก

สูงถึง 500,000 บาท

คุ้มครองทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก

สูงถึง 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาล

สูงถึง 50,000 บาท

คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ ในคดีอาญา

สูงถึง 200,000 บาท

ค่าบริการอื่น ๆ

สูงถึง 100,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+

ให้ท่านได้รับการคุ้มครองปลอดภัยทุกการเดินทางด้วยประกันที่เราคัดมาเพื่อคุณ การประกันภัยรถยนต์ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองหากรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ได้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวรถยนต์หรือแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลทั้งภายนอกและผู้โดยสารอยู่ในรถยนต์คันนั้น ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้       คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รายละเอียดประกันชั้น 3+

ราคาเริ่มต้นที่ 5,500 บาท

คุ้มครองชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอก

สูงถึง 500,000 บาท

คุ้มครองทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก

สูงถึง 1,000,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูญเสียอวัยวะ เสียชีวิต

สูงถึง 100,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาล

สูงถึง 50,000 บาท

คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ ในคดีอาญา

สูงถึง 200,000 บาท

ค่าบริการอื่น ๆ

สูงถึง 100,000 บาท

รายละเอียดประกันรถยนต์

ราคาเริ่มต้นที่ 5,500 บาท