ประกันรถมอเตอร์ไซค์

เลือกความคุ้มครองได้ ในแบบที่ต้องการ

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซต์ 2+

ให้ท่านได้รับการคุ้มครองปลอดภัยทุกการเดินทางด้วยประกันที่เราคัดมาเพื่อคุณ ประกันภัยรถมอเตอร์ไซต์ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองรถมอเตอร์ไซต์คันที่เอาประกันภัยไว้ได้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวรถมอเตอร์ไซต์หรือแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลทั้งภายนอกและผู้โดยสารอยู่ในรถมอเตอร์ไซต์คันนั้น ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้    คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกัน

รายละเอียดประกัน 2+

ราคาเริ่มต้นที่ 2,600 บาท

กรณีชนกับยานพาหนะทางบก

สูงถึง 10,000 บาท

กรณีรถสูญหาย / ไฟไหม้

สูงถึง 10,000 บาท

คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย

สูงถึง 500,000 บาท

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

สูงถึง 10,000,000 บาท

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

สูงถึง 600,000 บาท

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

สูงถึง 100,000 บาท

รายละเอียดประกันรถมอเตอร์ไซต์ 2+

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซต์ 3+

ให้ท่านได้รับการคุ้มครองปลอดภัยทุกการเดินทางด้วยประกันที่เราคัดมาเพื่อคุณ ประกันภัยรถมอเตอร์ไซต์ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองรถมอเตอร์ไซต์คันที่เอาประกันภัยไว้ได้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวรถมอเตอร์ไซต์หรือแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลทั้งภายนอกและผู้โดยสารอยู่ในรถมอเตอร์ไซต์คันนั้น ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้    คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกัน

รายละเอียดประกัน 3+

ราคาเริ่มต้นที่ 2,300 บาท

กรณีชนกับยานพาหนะทางบก

สูงถึง 10,000 บาท

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

สูงถึง 600,000 บาท

คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย

สูงถึง 500,000 บาท

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

สูงถึง 10,000,000 บาท

ค่าประกันตัวผู้ขับขี่

สูงถึง 100,000 บาท

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

สูงถึง 50,000 บาท

รายละเอียดประกันรถมอเตอร์ไซต์ 3+