ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ อุ่นใจวัยเก๋า

ท่านทั้งสองคือผู้ให้ยิ่งใหญ่ และยังคงห่วงใยเราเสมอไม่ว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ หรืออายุมากแค่ไหนแล้วก็ตาม เรามาตอบแทนความรักอันล้ำค่า และปราศจากเงื่อนไขของท่าน ด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(PA) เพื่อช่วยปกป้อง และดูแลท่านทั้งสองในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถอยู่ดูแลท่านอย่างได้อย่างใกล้ชิด ให้กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นผู้ช่วยคุณ ช่วยคุณในการดูแลบุพการีที่คุณรัก อย่างดีแบบเต็มเวลาทั้ง 365 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง แบบไม่มีเวลาพัก…

 

จุดเด่น ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ อุ่นใจวัยเก๋า

  • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร อันเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000
  • มีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุดต่อครั้ง 100,000 บาท
  • ชดเชยการกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สูงสุด 250,000 บาท
  • สิทธิพิเศษ! เจ็บแค่ไหนก็ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยPA Platinum Card
  • สามารถใช้ยื่นลดหย่อนภาษี กรณีบุตรซื้อให้ บิดา มารดา

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 55 ถึง 75 ปี
  • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดพิการ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย

 

 

สิทธิพิเศษ! เจ็บแค่ไหนก็ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วย PA Platinum Card